Po partyzancku

ZOSTAŃ PARTYZANTEM NA JEDEN DZIEŃ! (cały rok, od 4 do 12 lat)


Co to znaczyło być partyzantem Grupy AK Kampinos? Jak wyglądał typowy dzień partyzanta mieszkającego na terenie Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej? Czy życie partyzantów to była tylko walka i strzelanie? Z jakimi obowiązkami i przeciwnościami losu musieli się zmagać? Czy mieli czas wolny? W trakcie tych warsztatów uczniowie poznają niezwykłą historię Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej. Będą mieli szansę dowiedzieć się, jak wyglądało codzienne życie partyzantów z Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej (którzy mieszkali m. in. w Brzozówce), kiedy nie musieli walczyć z wrogiem.
Wspólnie podejmiemy się różnych codziennych zadań partyzantów takich jak np. produkcja partyzanckich dokumentów, szyfrowanie i odszyfrowanie meldunków, szukanie szpiegów i zwiadowców, konserwacja amunicji, znajdowanie zrzutów spadochronowych, rychtowanie mundurów, praca w szpitalu polowym, zdobywanie żywności. Zaprosimy też małych partyzantów na partyzancką zabawę: na żołnierskie śpiewy i wizytę w kinie polowym wzorowanym na prawdziwym kinie, które partyzanci stworzyli w 1944r. we wsi Wiersze koło Brzozówki w oparciu o projektor zdobyty od Niemców.

MARSZ MARSZ PARTYZANCKI …(cały rok, od 4 do 12 lat)


Czy jest możliwe, żeby kilkuset polskich partyzantów przeszło na piechotę z terenów dzisiejszej Białorusi do Puszczy Kampinoskiej i nie dało się złapać Niemcom? Jak omijali pola minowe? Jak zacierali ślady? A jednak polscy partyzanci dokonali tego wyczynu! Nasz patron – cichociemny porucznik Adolf Pilch „Góra Dolina” - przeprowadził wiosną 1944 swój oddział z Puszczy Nalibockiej na kresach do Puszczy Kampinoskiej gdzie dokładnie w miejscu naszego Parku Edukacji pozycje zajęli jego zwiadowcy (do dzisiaj został lej po bombie niemieckiej). Po drodze wielokrotnie wymykał się z pułapek niemieckich, omijał pola minowe a nawet brał niemieckich jeńców. Oddział stoczył kilkadziesiąt zwycięskich potyczek. Na koniec, udając Niemców przebranych za Polaków, w środku dnia przeszedł przez silnie strzeżony przez Niemców most na Wiśle koło Nowego Dworu Mazowieckiego. Marsz był niesamowitym przykładem skutecznego przywództwa, kreatywnego myślenia i współpracy zespołowej.
W trakcie zajęć uczniowie poznają ten wspaniały fragment historii poprzez pokonanie wielu przeszkód i pułapek wzorowanych na zasadzkach Niemców na oddział porucznika "Doliny". Wybrane elementy warsztatów to np. przejście przez pole minowe, wysyłanie zwiadowców, szyfrowanie meldunków, spotkanie z Węgrami, uwolnienie jeńców, zacieranie śladów, mylenie pościgów, ćwiczenia z zachowania ciszy, rozpoznanie zdrajcy, komunikacja z innymi oddziałami, przejście przez „most” w Nowym Dworze Mazowieckim. Poza zapoznaniem się z niesamowitym wyczynem oddziału Doliny uczniowie uczą się również współdziałania w grupie i ujawniają talenty których nie odkryłyby w szkole.


BITWA POD TRUSKAWIEM (od września 2016, od 7 do 12 lat)


Dlaczego Niemcy tak bardzo bali się polskich partyzantów? Na czym polegała siła małych oddziałów? Jak kilku partyzantów mogło pokonać duży oddział niemiecki? Warsztaty będą oparte na wydarzeniach z nocy 2/3 września 1944. Wtedy oddział porucznika "Doliny" w okolicach Truskawia całkowicie rozbił dwa niemieckie oddziały Brygady Szturmowej SS RONA! Przy niewielkich stratach własnych polscy partyzanci całkowicie rozbili Niemców. Zdobyli przy tym duże ilości broni i amunicji. Sukces ten – w połączeniu z przeprowadzonym kolejnej nocy udanym wypadem na Marianów – zmusił brygadę szturmowa SS do odwrotu z południowych obrzeży Puszczy Kampinoskiej.
Uczniowie poznają szczegółowo historię tej potyczki. Będą mogli wyobrazić sobie jak wyglądało przygotowanie i przeprowadzenie akcji bojowej przez grupę AK Kampinos. Zostaną poddani wielu próbom, podczas których będą musieli wykazać się kreatywnością i współpracą. Wyjątkowy labirynt będzie dla uczestników sprawdzianem zwinności i spostrzegawczości. Do wzmacniania fortyfikacji będzie potrzebna szybkość i siła. Dzięki wykorzystaniu szerokiego wachlarza zadań i ćwiczeń, każdy uczestnik będzie mógł wykazać się swoimi zdolnościami i zrozumie, że siła tkwi we współpracy i planowaniu.