Ludowizna - Kampinoski Park Edukacji Patriotycznej im. por. "Góra Doliny" ma na celu wykształcenie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację warsztatów inspirowanych kulturą ludową i historią militarną Puszczy Kampinoskiej. 

Ludowizna znajduje się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego we wsi Brzozówka, która wraz z okolicznymi 11 wsiami stanowiła latem 1944 Niepodległą Rzeczpospolitą Kampinoską - teren wolny od okupanta. Jej przywódca - cichociemny porucznik Adolf Pilch „Góra Dolina” – jest patronem Parku Edukacji. Powrócił w czasie wojny z Anglii, zmobilizował własny oddział partyzancki z którym następnie przewędrował prawie 1000 km do Puszczy Kampionskiej gdzie stworzył skrawek niepodległej Polski. Zwyciężył w każdej z około 200 potyczek jakie przeprowadził przeciw Niemcom i Rosjanom. Był cenionym przywódcą, szanowanym kolegą i wielkim patriotą. Stanowi wzór dla gości Parku. 

Warsztaty proponowane przez Park Edukacji są uzupełnieniem edukacji szkolnej i przedszkolnej. Pozwalają poczuć ducha patriotyzmu rozumianego jako walka ale również jako praca dla Polski. Nieznane bliżej partyzanckie historie i nieobecne na lekcjach szkolnych zajęcia ze sztuki ludowej pozwolą uczniom lepiej zrozumieć swój kraj, doskonale się przy tym bawiąc.